Het Worldticketcenter bedrog

Abraham Lincoln : You can fool some of the people all the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all the time.

Bij World Ticket Center (www.worldticketcenter.nl) ben ik erin getuind. Tijdens het boekingsproces van een retourticket Bogota (23 september 2010) werd ik plotseling geconfronteerd met extra kosten die niet duidelijk waren aangekondigd of uitgelegd, een zogenaamde “Customer Service Charge” van 65 Euro. Ik had nog niet betaald, en omdat ik mezelf bedrogen voelde ben ik nog tijdens het boeken gaan rondshoppen op internet over de vraag of dit de gewone gang van zaken was. Het bleek van niet, zodat ik uiteindelijk op Ebookers.nl eenzelfde ticket voor betere voorwaarden, ie. goedkoper kon bestellen. Echter, de transactie bij WTC zou ondertussen op de andere internetsessie zonder dat ik mij ervan bewust was een ongevraagde boeking veroorzaakt hebben. Pas de volgende dag zag ik dat er emails naar mij gestuurd waren met de mededeling dat mijn betaling niet was afgerond en ik het “gereserveerde” ticket alsnog moest betalen. Onmiddellijk hierover gebeld, maar WTC beweert nu ook schriftelijk: “Deze reservering is als geldig bij ons binnengekomen”. Ogenblikkelijk werden mij reserveringskosten en annuleringskosten in rekening gebracht twv. 50 Euro, die ook nog binnen één dag betaald moesten worden. Het had ook erger gekund, maar juist dit is het beangstigendste.

Ik voel mij ernstig in mijn rechtsgevoel aangetast, maar ad hoc juridisch advies waarschuwde mij dat de wet misschien nog niet de beoogde bescherming biedt: “Helaas is het niet mogelijk op grond van Colportagewet of Wet Koop op Afstand te annuleren. In die wet staat een uitzondering op het annuleringsrecht specifiek voor vervoer of verblijf gedurende een bepaalde periode.”
De juistheid van deze uitleg valt nog te bezien. En wat als er sprake blijkt van misleiding? Er werd druk uitgeoefend om binnen twee dagen te betalen. Mijn eerste klacht werd onmiddelijk afgehandeld, zodat deze weg vooralsnog geen uitstel gaf om eerst even orde op zaken te stellen en het geval te bestuderen.

Toch was ik er al snel achter dat ook de Stichting Reclame Code hier een mening over heeft: http://www.reclamecode.nl/adverteerder/default.asp?nieuwsID=398.
Een soortgelijke klacht leidde hier namelijk tot een reprimande waarin werd verwezen naar de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR art. III onder 1) die oa. door ANVR-leden dient te worden gerespecteerd: “[…] dat aanbieders (van reisdiensten) zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten[…] De door adverteerders in rekening gebrachte ‘Customer service charge’ moet tot de vaste onvermijdbare bijkomende kosten worden gerekend en dient daarom reeds te zijn inbegrepen in de op de websitepagina ‘Tarieven’ getoonde prijsberekening. Nu dit niet het geval is, is de reclame-uiting op het punt van de ‘Customer service charge’ in strijd met de genoemde bepaling uit de RR.”

Maar WTC is geen lid van ANVR, ook al stelt het bedrijf heel listig in de statuten: “indien de touroperator lid is van de A.N.V.R., zijn de A.N.V.R. voorwaarden van toepassing.” Eindelijk iets wat we al wisten!

Ik nam mij voor nog éénmaal te proberen WTC tot rede te brengen, onder het motto ‘Eerlijk duurt het langst’. Want ook hier is WTC door de Stichting Reclame Code voor gewaarschuwd:
“Aangezien de Commissie eerder heeft geoordeeld dat de reclame-uiting van adverteerder […] in strijd is met artikel III onder 1 RR […] heeft zij besloten de onderhavige uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen.”

Worldticketcenter zal het bedrog wel incalculeren en ondanks hun aanlokkelijke slogan “voordelige vliegvakanties, al meer dan 25 jaar” spoedig met een nieuwe merknaam op komen draven, zodra de kans op een googlehit met worldticketcenter.nl+klacht (of erger) steeds groter wordt. Ondertussen ging mijn klachten uitwisseling met WTC gewoon door:


Ik:

Geachte Worldticketcenter,

Ik vrees dat er iets is mis gegaan. Deze reservering is niet geldig.

Met vriendelijke groet,

Antwoord WTC:

Deze reservering is als geldig bij ons binnengekomen.
U heeft op de website op bevestigen geklikt waardoor er een boeking is gemaakt.

Ik:

Geachte WTC,

Ik kan onmogelijk op de website op een bevestiging hebben geklikt over de volledige afronding, omdat ik het heel duidelijk oneens was met de Customer service charge. Het gepresenteerde totaalbedrag heb ik nooit bevestigd, en aangezien dit totaalbedrag een voorwaarde was voor de boeking is daarmee ook de boeking ongeldig.

Ik vraag uitstel van betaling om dit te onderzoeken, want ik voel mij in mijn rechtsgevoel aangetast.

Een soortgelijke klacht leidde bij Stichting Reclame Code tot een reprimande aan uw adres, waarin werd verwezen naar de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR art. III onder 1) die oa. door ANVR-leden dient te worden gerespecteerd: “[…] dat aanbieders (van reisdiensten) zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten[…] De door adverteerders in rekening gebrachte ‘Customer service charge’ moet tot de vaste onvermijdbare bijkomende kosten worden gerekend en dient daarom reeds te zijn inbegrepen in de op de websitepagina ‘Tarieven’ getoonde prijsberekening. Nu dit niet het geval is, is de reclame-uiting op het punt van de ‘Customer service charge’ in strijd met de genoemde bepaling uit de RR.”
Dit valt hier na te lezen: http://www.reclamecode.nl/adverteerder/default.asp?nieuwsID=398

Graag zou ik bij u willen nagaan welk effect deze openbare kritiek inmiddels op uw werkwijze heeft en of, nu u zich van deze op uw bedrijf gerichte kritiek bewust bent, van plan bent om desondanks aan de geldigheid van uw geldeisen vast te houden. Tevens moet worden nagegaan of deze gepubliceerde uitspraak legale consequenties heeft op deze geldigheid, aangezien deze een extra argument bieden in de bewijsvoering.

Hartelijk dank,

WTC:
Helaas kunnen wij deze boeking niet kosteloos annuleren, aangezien deze volledig en definitief bij ons is binnengekomen. Wij hebben kosten aan deze boeking, omdat wij de stoelen een aanzienlijke tijd hebben vastgehouden. Deze kosten moeten wij doorberekenen aan de klant. Als u er van overtuigd bent dat u deze boeking niet heeft gemaakt, dan moet u aangifte doen bij de politie.
Zij kunnen dan met behulp van het IP adres traceren wie de boeking onder valse voorwenselen heeft gedaan. Tot die tijd zijn wij genoodzaakt de kosten op u te verhalen.

Ik:

Geachte WTC,

Het vasthouden van een ticket is geen daadwerkelijke boeking. In feite is dit een standaard service die door elk reisbureau aan de klanten wordt geleverd zolang de koop nog niet gesloten is. Dan krijgt de klant bericht als het ticket niet langer kan worden vastgehouden, waarop de keuze aan de klant is of de boeking wel of niet wordt aangegaan.
Als het waar is dat WTC de klant via de website persoonlijk faciliteert om – ook zonder financieel akkoord, die namelijk niet door mij is afgegeven – direct bij de vliegmaatschappij een vlucht te boeken, dan zou daar een geregistreerd bewijs van moeten bestaan. Echter, ik heb zelfs nog geen elektronisch ticket gezien die bij de carrier bekend is, alleen een door uzelf uitgedraaide factuur. Ik meen daarom te moeten constateren dat “annulering” niet van toepassing is en hoogstens sprake kan zijn van een eventuele reservering bij uw bedrijf. Ook tijdens ons eerste telefonische contact waarin ik al direct om opheldering vroeg over uw ongevraagde factuur werd alleen maar over eventuele reserveringskosten gesproken.

Graag zou ik u erop willen wijzen dat oneigenlijke posten in een factuur ook de totaalfactuur ongeldig maken.

Met vriendelijke groet

WTC:
Helaas behandelen wij geen klachten per email maar deze dienen schriftelijk naar ons postadres verstuurd te worden.
Wij zullen deze in behandeling nemen als deze binnen is.

Nieuwe-Zijds Voorburgwal 159
1012 RK Amsterdam

Ik:
Het hele verhaal in briefvorm gegoten en opgestuurd. Prompt werd ik opgebeld door een vrouw die enkele nuanceringen wilde aanbrengen. Zo was de Customer Service Charge een noodzakelijk kwaad omdat het bedrijf tenslotte ook iets aan de online ticket service moest verdienen. Die toeslag was bovendien al in een vorig scherm laten zien. Ik kon mij inderdaad een wolk handmatig weg te klikken verzekeringen en opties herinneren, linksonder op het scherm naast de toets die je moest indrukken om verder te kunnen in het proces. Ik had aangenomen dat die posten links ergens aan de rechterkant van de pagina de totaalberekening bepaalden. Niet dus, de totaalberekening aan de rechterkant bleek op het volgende scherm niet beïnvloed door het wegstrepen van de optionele posten. Ik wist gewoon helemaal niet wat Customer Service Charge inhield en had kennelijk aangenomen dat het iets optioneels was. Ik ging ermee akkoord dit met alle inherente risicos van de website van dien thuis na te spelen.
Wel kon de vrouw voor mij bevestigen dat WTC geen bewijs had van een boeking bij een vliegtuigmaatschappij en dat er inderdaad van geen daadwerkelijke boeking sprake was geweest. Ik kondigde aan uit te zoeken wat “annulering” in dit geval nog te betekenen kon hebben en of deze annuleringskosten zonder boeking desondanks als zodanig bedoeld werden in de Colportagewet of Wet Koop op Afstand.

Thuis allereerst de boeking nog eens nagespeeld om te kijken hoe ik erin was getuind. Ik koos een retourticket Amsterdam-Bogota van Iberia van 865 Euro. Op het volgende scherm bleek dat de eigenlijke prijs in feite 20 Euro hoger lag, maar dat WTC een “Sale” korting gaf van 20 Euro. “De” prijs was nu 885 Euro. In stap 3 werd de prijs zelfs 929,95 Euro, maar kwam dat dan niet door al die verzekeringskosten en opties links op het scherm die “voor het gemak” al waren aangevinkt? Ik heb het niet nagerekend, maar het verschil was aan beide kanten afgerond honderd euro dus dat leek mij een aannemelijke theorie. De als aanvinkbaar aangegeven annuleringsverzekering leek met 64,95 Euro bedrieglijk veel op de Customer Service Charge. Bedenk wel dat nergens op de site werd uitgelegd wat Customer Service Charge is! Waarom deze automatisch aangevinkte posten (ter waarde van ruim 120 Euro) niet in de afgebeelde prijsberekening werden opgenomen, is mij nog steeds een raadsel. Ik zie geen reden waarom Customer Service Charge en “Sale” korting werden verrekend in een totaalfactuur waar andere kosten die wel waren aangevinkt juist niet werden vermeld. Welk ander doel kan deze vorm van prijsopgave dienen dan verwarring zaaien?
Na het wegvinken van alle opties (de automatisch aangevinkte optie voor SMS notificatie bij tijd/vluchtwijzigingen werd zelfs helemaal niet in de kosten- totalisering opgenomen), belandde ik in stap 4 maar PAS OP!! Stap 4 heeft hetzelfde scherm als stap 3, behalve de mededeling in rood dat je ook nog het hokje “Algemene voorwaarden” akkoord moet vinken om verder te kunnen. Had ik dit over het hoofd gezien? De verwachtte prijscorrectie aan de rechterkant van het scherm bleef uit en inderdaad had mij dit aan het denken moeten zetten, maar naar mijn idee zat ik nog steeds in hetzelfde scherm. Als je dan de algemene voorwaarden akkoord klikt en opnieuw probeert dan ben je de klos: Customer Service Charge blijft staan en de fuik klapt dicht. Volgens Worldticketcenter.nl ben je op dat moment tot betalen verplicht.

Maar is dat ook werkelijk zo? Ik zal het ad hoc juridische advies even in de wind moeten slaan en zelf op onderzoek gaan. Tenslotte heb ik het ticket besteld bij een obscure tussenhandelaar en niet bij een vliegtuigmaatschappij. Mogelijk kan er dus van annuleringskosten geen sprake zijn. Wat staat er eigenlijk in de Colportagewet of Wet Koop op Afstand?

De relevante legale informatie kan hier worden nagegaan: http://www.consumentenautoriteit.nl/Wet_en_regelgeving

Eerst het onderwerp van onjuiste,onvolledige en niet-tijdige prijsopgave.

Zo staat er in boek 7 “Bijzondere overeenkomsten” Afdeling 9A van het Burgerlijk Wetboek bij artikel 46c:
[lid ]1. Tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, waarvan het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken: […]
b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;
d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;

De prijsopgave in stap 3 kan niet “tijdig” worden genoemd, omdat niet alle gegevens op de in art 46c bedoelde wijze werden verstrekt. Met name het ontbreken van “de prijs” is een duidelijke verwijzing naar een totaalprijs, die dus niet kan worden gerepresenteerd door een wirwar van losse, niet getotaliseerde posten.

Niet tijdig in de prijsberekening getotaliseerd posten die wel automatisch waren aangevinkt waren:
Reisverzekering a 53 Euro
Annuleringsverzekering a 64,98 Euro
Vliegticket verzekering a 5 Euro
Totaal verzekeringen 122,98

SMS notificatie a 2,50 Euro

Daarnaast werd in de prijsberekening alleen het onder post “vliegtickets” gespecificeerde bedrag meegenomen. Dat het totaal vervolgens als een subtotaal wordt weergegeven doet aan de onvolledigheid van deze informatie niets af.

De onduidelijkheid en onbegrijpelijkheid van deze weergave kan niet worden afgedaan als tijdige verstrekking van informatie. Integendeel, die is in strijd met dit artikel.

Nu mijn bedenkingen over recht annuleringskosten in rekening te brengen.

In boek 7 “Bijzondere overeenkomsten” Afdeling 9A van het Burgerlijk Wetboek staat bij artikel 46d lid 2:
In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.

Bij artikel 46i lid 1 staat:
De artikelen […] 46c, 46d leden 1-3 […] zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die niet een financiële dienst zijn.
3. In afwijking van lid 1 zijn de artikelen 46c-46e […] niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die […] vervoer […] betreft, indien de dienstverlener zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

Echter, de dienstverlener Worldticketcenter is een tussenhandelaar die de gevraagde dienst, namelijk vervoer, niet zelf verricht. Hoogstens kan deze dienstverlener zich ertoe verplichten vervoer op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode te regelen bij een vliegmaatschappij. Weliswaar betreft de dienst van Worldticketcenter vervoersbemiddeling, maar ondanks mijn uitdrukkelijke verzoek om met bewijs te bevestigen dat deze dienst daadwerkelijk is verricht, namelijk een boeking voor een bepaalde datum bij een vliegmaatschappij, is dit bewijs niet geleverd. Bij telefonische navraag werd integendeel ontkend dat Worldticketcenter dergelijk bewijsmateriaal, zoals een door de vliegmaatschappij uitgevaardigd elektronisch ticket, daadwerkelijk in bezit heeft.

Nu worden mij echter annuleringskosten in rekening gebracht a 25 Euro voor een dienst die nooit daadwerkelijk is verricht, en worden reserveringskosten in rekening gebracht van eveneens 25 Euro voor deze zelfde nooit verrichte en verder ongewenste dienst, namelijk vervoersbemiddeling.
WTC:
Hierbij een kopie van de voorwaarden die op onze website staan gepubliceerd:

4. Wij willen u erop attent maken dat boekingen die via onze site worden gemaakt definitief zijn. De zogenoemde “bedenktijd”, die in de wet “kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten zoals vliegtickets, auto- en camperhuur, hotels, pakketreizen en verzekeringen.

Ik:
Geachte Worldticketcenter,

In uw voorwaarden geeft u slechts uw interpretatie van de Wet Koop op Afstand. Echter, daarin wordt gesteld (art. 46i lid 3) dat deze uitzondering op producten die vervoer betreffen alleen gelden “indien de dienstverlener zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten”. Echter, aangezien u slechts tussenhandelaar bent en geen bewijs kunt tonen in de vorm van bv. een elektronisch ticket die door de vliegtuigmaatschappij is uitgevaardigd, heeft u aan deze verplichting volgens de wet om hierop aanspraak te kunnen maken, niet voldaan of bent u die ten onrechte aangegaan.

Met vriendelijke groet,

WTC:
Helaas behandelen wij geen klachten per email maar deze dienen schriftelijk naar ons postadres verstuurd te worden.

Ik:
Nee, kan wel aan de gang blijven met gefrankeerde brieven versturen. Ik ben duidelijk genoeg geweest en wacht af. Ze kunnen het geld niet incasseren zolang ik te kennen blijf geven niet akkoord te gaan, ook niet via een incassobureau. Alleen de rechter bepaald, maar als mijn interpretatie van de wet juist is, zal het niet eens voorkomen.

Het duurt nu al langer dan twee maanden en ik hoor nog niets.

1 Januari 2011 – Krijg geen nieuwjaarskaartje van WTC. Ook geen nare mededelingen trouwens.

Advertisements
 1. Jo
  September 28, 2010 at 23:04

  Precies dezelfde probleem met WTC gehad, dus geen bevestiging en toch een boekingscode. Heb al mails gestuurd. Geen antwoord tot dusver gehad, alleen factuur via e-mail. Bedankt voor jouw blog in dit verband! Zal zeker informatie kan gebruiken! Mijn drempel is ook heel laag om rechtshulp in dit geval in te schakelen..

  • October 3, 2010 at 20:57

   Bedankt voor je reactie. Ik heb je ingekopieerd bij het doorspelen van mijn klacht naar Stichting Reclame Code. Hierin staan namelijk twee punten (inmiddels ook opgenomen in deze blogpagina) waarop Worldticketcenter.nl bij de Wet Koop op Afstand mogelijk in overtreding is. Ik hoop dat deze informatie nuttig kan zijn als je inderdaad besluit rechtshulp in te schakelen. Succes!

 2. Saar
  October 26, 2010 at 15:41

  Wij hebben een ander probleem. Zojuist een klachtbrief doorgemaild, maar begrijpt dat daar niet op gereageerd wordt door WTC?
  Verleden week een optie op een reis laten zetten. Telefonisch besproken dat wanneer er voor maandag 25 oktober voor 12:00 niet teruggebeld wordt door ons de optie komt te vervallen. Kregen we vandaag een mail met daarin een bevestiging van de reis die nu definitief geboekt is omdat wij niets meer van ons heb laten horen.
  Direct gebeld. Krijgt van de medewerker (Marjolijn) te horen dat het in hun voorwaarde staat, dat wanneer je een optie zet en niet meer terugbelt de reis definitief is. Zo is het niet afgesproken.
  Wij vroegen om een tape van het gesprek. Dit hadden ze niet. Wij hebben nergens voor getekend, geen link niets. Krijgen wij te horen dat annuleringskosten € 50,- is. Dat gaan wij dus niet betalen.
  Wij vinden de werkwijze erg agressief. Zo kunnen wij ook wel reizen verkopen.
  Mag dit zo maar en hebben andere mensen hier ook ervaring mee?

  • October 26, 2010 at 17:42

   In boek 7 “Bijzondere overeenkomsten” Afdeling 9A van het Burgerlijk Wetboek staat bij artikel 46d lid 2:
   “In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.”
   De uitzondering die geldt als het gaat om een dienst die vervoer betreft geldt alleen (artikel 46i lid 1) “indien de dienstverlener zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.”
   Echter, aangezien World Ticket Center slechts een tussenhandelaar is en (waarschijnlijk ook in uw geval) geen bewijs kan tonen in de vorm van bv. een elektronisch ticket die door een vliegtuigmaatschappij is uitgevaardigd, heeft dit bedrijf niet voldaan aan deze verplichting volgens de wet om op deze uitzondering aanspraak te kunnen maken, of is het bedrijf die verplichting ten onrechte aangegaan.
   Ik zou schriftelijk of per email duidelijk aangeven waarom u vindt dat deze manier van reizen verkopen onwettig was. Hun algemene voorwaarden mogen niet anders zijn dan de wet toestaat. Succes!

   • Saar
    October 26, 2010 at 20:27

    @Rokus01:

    Hartelijk dank voor uw hulp. Wij gaan dit zeker gebruiken. Vanmiddag het verhaal ook op forum van Radar geplaatst. Zie nu dat er een aantal reacties zijn, maar dat deze wel heel overtuigd zijn van het gelijk van WTC. Ik vraag me af of de forum wel zo eerlijk is en niet medewerkers van WTC lekker aan het posten zijn. Ben blij dat er nog mensen zijn die forums hebben die eerlijke antwoorden geven.

    Bedankt!

 3. Fleur
  November 13, 2010 at 18:16

  Hoi, Ik heb dus precies hetzelfde probleem met WTC. Ik wilde een ticket boeken bij WTC, maar omdat het mis ging tijdens het betalingsproces kreeg ik een foutmelding en dacht dat de boeking dus niet door ging. Ondertussen ticket geboekt bij cheaptickets. 1,5 uur later krijg ik een mail met de melding dat ik dus nog moet betalen. Ik direct gebeld, nou je kent het verhaal. Moet nu dus 50 euro annuleringskosten betalen.

  Ik ben heel erg benieuwd tot waar dit bij jou allemaal heeft geleid en of je nou de 50 euro wel of niet hebt betaald. En zo niet, of ze dat nog steeds van je verwachten.

  Met vriendelijke groet,

  Fleur

  • November 13, 2010 at 23:06

   Het zit nog steeds in de pijplijn, de bal ligt bij WTC. Misschien dat ze dit nog even willen escaleren met behulp van een incassobureau, maar ik kan me niet voorstellen dat ze dit gaan winnen. Als hun geldeis wordt geseponeerd dan hoor ik daar verder niets meer van.
   Ondertussen is het voor jou belangrijk dat ze alvast weten dat je inderdaad direct ergens anders een ticket hebt gekocht (bewaar een kopie van het ticket!) want anders kan WTC het er nog wel op gooien dat je niet te goeder trouw hebt gehandeld.

 4. Saar
  November 13, 2010 at 22:41

  Hoi Fleur,

  Onze klacht is inmiddels opgelost. Wij hadden telefonisch een optie gedaan en afgesproken dat wanneer wij niet terugbellen de optie kwam te vervallen. Later dus gezeur gehad dat wij niet hadden teruggebeld en dat wij daarom € 50,- annuleringskosten moesten betalen. Wij hadden schriftelijk een klacht ingedient en ook gedreigd juridische hulp in te schakelen en contact op te nemen met Radar wanneer zij niet binnen 10 werkdagen de klacht zouden oplossen. Kregen we direct na 2 dagen een bevestiging dat het hun fout is geweest en dat de kosten kwamen te vervallen. Wij hoefden uiteindelijk dus NIET te betalen.
  Wat je het beste kan doen is om even contact op te nemen met DAS rechtsbijstand. Zij kunnen altijd gratis eenmalig advies geven. Even situatie voorleggen en zij kunnen aangeven of jij voor de kosten moet opdraaien of niet. Vergeet niet de naam van de Jurist te noteren zodat je naar hem/haar kan verwijzen in je brief.
  Succes!!

 5. Pinar
  November 30, 2010 at 23:04

  Hoi,

  Er is mij zojuist precies hetzelfde overkomen, na enkele malen een error te hebben gekregen tijdens de betaling en bij gebrek aan enige vorm van communicatie van WTC heb ik mijn ticket elders geboekt en betaald.

  vervolgens heb ik dus later op de avond de mail ontvangen waarin een bevestiging van mijn definitieve boeking vermeld staat.

  Vandaar dat ik even ben gaan googlen (ook in acht nemende dat de verschillende kosten die in rekening worden gebracht op verschillende punten in het process niet helemaal getuigen van gezond zaken doen ) en zo ben ik hier dus terecht gekomen. Uiteraard vraag ik me nu af of er al beweging in zit en je dus wellicht al tot een oplossing bent gekomen?

  Bedankt alvast voor de update!

  Pinar

  • November 30, 2010 at 23:57

   Hi Pinar!

   Het nadeel van deze weg bewandelen is dat ik maar moet afwachten welke stappen WTC gaat nemen. Doen ze niets, dan kunnen ze niets. De verjaringstermijn bij consumentenkoop is twee jaar, dus geen nieuws is goed nieuws.

 6. Colette
  January 29, 2011 at 21:44

  Op 26 januari heb ik een ticket besteld bij World Ticket Centre echter houden hun zich niet aan de regels. Bij mij gaf mijn computer ook error aan. Ik heb World Ticket Centre gelijk gebeld en een mail gestuurd. Ik moet ook 50 euro annuleringskosten betalen wat ik niet ga doen. Op de website staat dat de vlucht € 1070 kost en voor dit bedrag wou ik ook de vlucht boeken. Na het boeken kwam ik erachter dat er € 118,40 extra in rekening is gebracht. Dit is toch niet toegestaan op grond van de Reclamecode Reisaanbiedingen. Zie hieronder:
  “Dit is verboden op grond van artikel III sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen. Reisaanbieders dienen in hun reclame-uitingen correcte en duidelijke prijzen te hanteren, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare (bijkomende) kosten. De door World Ticket Center in rekening gebrachte ‘Customer service charge’ en ‘dossierkosten’ zijn vaste onvermijdbare bijkomende kosten en behoren daarom inbegrepen te zijn bij de getoonde prijsberekening op de websitepagina ‘Tarieven’.” Bron: Uitspraak Stichting Reclame Code

  Ik heb al een e-mail naar hun gestuurd dat ik graag mijn reservering met nummer wil laten vervallen. De reden hiervan is dat de onjuiste prijsinformatie die ze aan mij verstrekt hebben op de website en achteraf bij het boeken pas de werkelijke kosten aangeeft. De site laat dus misleidende prijzen zien, zonder alle vaste kosten erin verwerkt.

  Ze hebben tweemaal deze code overtreden en de website is nog steeds niet conform de Reclamecode Reisaanbiedingen, omdat de getoonde tarieven bij de reisinformatie niet alle vaste kosten bevatten.

  Ik heb opgebeld en gevraagd of ze de reservering kosteloos ongedaan konden maken. Dit hebben ze echter nagelaten. Ik heb een rekening gekregen van 50 euro aan annuleringskosten. Ik wil deze niet betalen. Wat kan ik het beste doen?

  • January 30, 2011 at 14:18

   Hi Colette,

   Het beste is dat je éénmalig in een brief duidelijk uitlegt wat je bezwaren zijn en daar een fotocopy van bewaart. Ook een eventuele boeking bij een ander bedrijf voor een soortgelijk ticket moet je bewaren om “goede trouw” te bewijzen, je bent immers serieus bezig geweest met het boeken van een ticket. Je kunt de uitspraak van Stichting Reclame Code vermelden, ook als is die verder niet rechtsgeldig – wel is die nuttig als argument voor een rechtbank om eventuele claims van WTC “niet ontvankelijk” te verklaren. Verder heb ik in mijn verslag enkele wettelijke aanknopingspunten genoemd – bijvoorbeeld dat er van een “annulering” geen sprake kan zijn, omdat er nooit een feitelijke boeking heeft plaatsgevonden – tenzij je daadwerkelijk een (email-)ticket hebt ontvangen? Dat was in mijn geval niet zo.
   Als deze brief vervolgens niet bevredigend beantwoord wordt, dan gewoon verder afwachten. Ze zullen nooit spontaan zeggen dat ze het mis hadden, tenslotte is dit de smaakloze manier waarop ze hun kruimels bij elkaar scharrelen, maar als hun claim kansloos is, zul je er niets meer van horen. Ook een eventueel ingeschakeld incassobureau zal dit inzien als je alles aan hun uitlegt, en de bal vervolgens terugleggen bij WTC. Het verjaringstermijn is twee jaar.
   Succes!

 7. Esther
  February 2, 2011 at 16:47

  Beste mensen op dit forum/blog,
  Het consumentenprogramma Meldpunt onderzoekt of deze praktijken van WTC interessant zijn om te behandelen in het programma.
  Zou ik met jullie in contact kunnen komen?

  Bij voorbaat dank!
  Met vriendelijke groet,
  esther.debets@omroepmax.nl

 8. RvdB
  February 5, 2011 at 19:15

  Die website deugt van geen kant: je kunt op naam van iedereen die je wel of niet aardig vindt een ticket boeken en deze bevestigen. Daarna komst pas de stap ‘Betaling’ en klik je gewoon op ‘vorige’, zonder dus een betaling te doen. Doodleuk wordt er dan door wtc een factuur verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Annuleren kan, maar kost knaken.

  Stel je voor dat ze die tickets ook echt meteen zouden boeken: dan zou via de site arbitrage van ticketprijzen mogelijk zijn. Dat kan natuurlijk niet en dus raken die annuleringskosten kant noch wal.

  Het businessmodel van wtc is simpel: stuur zoveel mogelijk factuurtjes van 25, 50 of 75 euro voor niet geleverde diensten. WTC is een variant op de scharensliep.

 9. Kim
  February 24, 2011 at 13:07

  Ik heb ook net een ticket geboekt en schrok van de hoge kosten die daarbij kwamen (90 euro, zogenaamd customer service en dossierkosten) pas nadat ik het ticket blijkbaar al had bevestigd. Ik herken het verhaal van hierboven, voel me op zijn zachtstgezegd ‘genaaid’. En toen ik de helpdesk belde (weer 45 cent per minuut) zei ze dat ze er iets aan zouden doen want dit was toch niet leuk (‘Het zou juist leuk moeten zijn om een ticket te boeken’). Ja zo dus niet! Erg misleidend deze site.

 10. Kim
  February 24, 2011 at 13:12

  Ik heb toevallig even gekeken op de site van Ebookers. maar daar wordt het ticket veel duurder aangeboden (970 euro; bij WTC was het 845 euro, maar met de extra kosten werd het 934 euro). Kan het niet zijn dat WTC goedkoop adverteert en dan een deel toch al bestaande kosten terughaald door de Service kosten zo hoog te maken?

  • February 24, 2011 at 20:13

   In mijn geval was Ebookers.nl voor een vergelijkbaar ticket een stuk goedkoper dan Worldticketcenter.nl. Maar inderdaad, tickets die ik deze maand bij Ebookers wilde kopen waren net zo duur als bij D-reizen dus kocht ik die aan de balie, liever dan de grappen en grollen van een misschien goedkopere online tussenhandelaar uit te proberen. Het kan nooit kwaad om te vergelijken, als je tijdens het vergelijken maar niet ergens op een verkeerde knop drukt.

 11. JP
  March 10, 2011 at 17:39

  Ook wij zijn er in geluisd door WTC, we waren van plan 2 tickets te boeken maar hebben dit geannuleerd na het invullen van de persoonsgegevens.Pas bij de betaling bleek dat de totale kosten die WTC rekende niet voordelig waren.Kort daarop kregen we van WTC een Email met een reserveringsnummer waarop ik direct een mail terug stuurde waarin ik afzag van de voorgenomen boeking. En ja hoor…je raad het al…een mailtje terug met de volgende woorden:

  Helaas zijn wij genoodzaakt EUR 75,- annuleringskosten in rekening te brengen. Indien u binnen 2 maanden een nieuwe boeking bij ons maakt, zullen wij u deze kosten kwijt schelden.

  Graag vernemen wij of u uw reservering definitief wenst te annuleren.

  Wat moet ik doen…HELP!!!..moet ik hierop ingaan?….ik heb me buik al vol van WTC.

  Met vriendelijke groet.

 12. Kim
  March 11, 2011 at 11:26

  Ja inderdaad, feit blijft natuurlijk dat de opzet van hun website zeer misleidend is. Als je denkt dat je je persoonsgegevens hebt ingevuld, normaal 1 van de zoveel stappen bij een andere online boeking, heb je meteen al je ticket gekocht. Voel nog steeds de schrik die ik had toen ik opeens zag dat ik blijkbaar een ticket had gekocht voor 150 duurder dan dat ik had verwacht!

 13. michael
  March 12, 2011 at 21:15

  Net zoals vele anderen op deze site kreeg ik een mailtje met een boeking met reserveringsnummer na een aantal opties te testen op de WTC site (kortingscodes die niet bleken te werken, service charge die verscheen en dergelijke). Ondertussen had ik echter elders geboekt, en ik reageerde direct via mail. Er werd me via standaard mail gemeld dat ik kon annuleren aan een kost van 50 €. Ik verwees naar deze site met de melding dat ik niet betalen zou en dat dit een misverstand moet geweest zijn.
  Vandaag werd ik gebeld door een medewerkster van WTC die me vroeg of ik mijn ticket annuleren wou. Ik legde uit dat er een misverstand moest zijn, dat ik direct gemaild had en ze reageerde dat ik beter via telefoon dergelijke zaken regel. Vriendelijk, dat wel (vriendelijker dan ikzelf was, wellicht). Blijkbaar hadden ze me daags voordien ook al proberen bellen. Toen ik zei dat er een misverstand geweest moet zijn, vertelde ze me dat er normaal een kost van 50€ verbonden is aan annulatie, maar dat ze dat ditmaal zo zou laten.

  Lang verhaal kort: aangenaam verrast dat het misverstand zonder veel poespas opgeklaard raakte.

 14. josine
  April 27, 2011 at 14:33

  Ook ik heb de bekende mail ontvangen van annulerings- en boekingskosten..
  Zojuist per post een klacht opgestuurd. Het vastlopen gaf verder geen melding
  van een gemaakte annulering, dus ticket bij de maatschappij rechtstreeks geboekt.
  Zijn er mensen die ondertussen toch hebben moeten betalen?

  Groetjes
  Josine

 15. BelgischeklantvanWTC
  May 28, 2011 at 09:46

  In Belgie hebben we precies hetzelfde voor met WTC. Ik zoek naar de prijs voor 2 vliegtickets, en kom met mijn reisgenoot overeen omtrent de prijs voor deze tickets die ze berekenen in hun website. We beluiten die reis te reserveren, en ik ga alleen door met de 2 reservaties. Pas dan bleken er allerlei andere kosten op te duiken, dossier, service charge, ik weet de details niet meer. Na het weekend belt WTC dat we niet betaald hebben. Ik zeg “laat maar vallen die reis, je komt pas met bijkomende kosten als je verdergaat met de reservaties, dat is tegen de transparantiewetten in Belgie”. Mijn partner wilde immers niet meer vertrekken en voelde zich bedrogen na de prijsberekening op hun website, die dan verandert als je gaat reserveren. OK zegt WTC “maar dan moet je wel boekings- en annulatiekosten betalen”, faktuur 100 euro in de bus. En nu maken ze bekend dat indien we niet betalen ze door gaan met een incassobureau,daar komen dan interestkosten en minimum 45 euro nog bij. Wie weet wat nog aan gerechtskosten. Ik weet niet of ik dat nu moet betalen en heb geen relaties met advokaten die dat voor mij even gaan uitzoeken. De manier van werken bij World Ticket Center trekt blijkbaar steeds meer negatieve media aandacht. Goeie raad van Tante Kaat is welkom! Vriendelijke groeten uit Belgie.

  • May 28, 2011 at 16:15

   In Nederland pretendeert WTC de ‘Koop op afstand’ bepalingen te kunnen ontduiken die zijn opgesteld in boek 7 “Bijzondere overeenkomsten” Afdeling 9A van het Burgerlijk Wetboek. Ik meen dat dit ten onrechte is, omdat WTC alleen een tussenhandelaar is die de gevraagde dienst, namelijk vervoer, niet zelf verricht. Ze reserveren een vlucht, maar dit is geen definitieve boeking en verplicht tot niets. Het is dus onzin om ‘annuleringskosten’ te eisen voor een vlucht die nooit geboekt is. De standpunten voor of tegen zijn nog nooit getoetst, maar voor zover ik kan nagaan is WTC er niet happig op om die gerechtelijke test aan te gaan, in ieder geval niet als de benadeelde klant een sluitend en aantoonbaar verhaal heeft gecommuniceerd.

   Hoe de wetgeving over dit soort uitwassen in België geregeld is weet ik niet, maar ook daar bestaan er wetten die de burger beschermen.

 16. BelgischeklantvanWTC
  May 29, 2011 at 09:47

  Is er hier ook geen sprake van valse concurrentie met andere operatoren die reisproducten verkopen. Wat doet een potentiele reiziger: hij vergelijkt tarieven. De ene maatschappij toont alle kosten, de andere, WTC in dit geval, besluit perfekt voorzienbare en gekende kosten achter te houden om ze te voorschijn te toveren pas nà dat je de tarieven hebt vergeleken. Dus pas als je aan het boeken gaat zie je de werkelijke kosten. Ik vraag me af of die praktijken niet reeds beknot werden door de Europese wetgeving. Ook de code opgesteld door reclamecode reisaanbiedingen heeft die praktijken blijkbaar reeds veroordeeld.

  Voorts blijkt nu ook dat WTC zich ook niet gebonden voelt aan de “koop op afstand” regels omdat die niet zou gelden voor hun producten. Is dat wettelijk mogelijk?

  Dit zijn vragen voor een rechtskundige in de handelspraktijken.
  De cruciale vraag : Zit WTC met al deze aandachtspunten in een grijze zone binnen de nederlandse en europese wetgeving of is hier sprake van kwaad opzet?

 17. Buuukje
  July 6, 2011 at 19:42

  HIer een leuk overzichtje van vliegtarieven voor een vlucht Amsterdam – Ibiza. Onderaan t artikel vind je een staafdiagram met de tarieven zoals op het eerste gezicht getoond op de sites vs.de ‘opeens extra’ boekingskosten die je tegenkomt later in het boekingsproces.. http://www.goedkope.nl/vliegtickets/ibiza/2011-07-05/

 18. Arjan
  March 1, 2012 at 19:18

  Rokus, ik ben erg benieuwd naar een update over WTC. Hoe is dit afgelopen?

 19. Peter
  October 1, 2012 at 20:13

  Na schier eindeloze klachten indien mét schriftelijke bewijslast én toegegeven fouten die ZIJ gemaakt hebben, kun je fluiten naar je “extra” te boeken 2 bedden, omdat er domweg 2 ipv 4 zijn doorgegeven aan de tussenpartij, die voor hen weer de hotels boekt! Wat doe je dan als je midden in de nacht met 2 kinderen voor een receptiebalie staat? Wat een stelletje eikels: ZIJ maken fouten, zwart op wit én toegegeven en jij als reiziger mag voor de extra kosten opdraaien! weg €150,– NOOIT meer Wicked Trickiest Criminals! SCHANDALIG!
  Peter

 20. Harry
  October 31, 2012 at 01:02

  Hartelijk bedankt voor jullie ervaringen. Zoekend naar een ticket kwam de aanbieding op mij erg “bedriegelijk” over. Toch maar even zoeken op internet en zodoende al jullie ervaringen gelezen. Dit bevestigt mijn vermoeden dus. Geen tickets bij dit bedrijf.
  Harry

 21. clara
  March 28, 2013 at 17:16

  hele troost om een jaar na vergeefse poging bij WTC een ticket te boeken (2012) – een weekje later bleek de maatschappij ineens de geboekte dag niet meer te vliegen, maar de dossierkosten werden wel ingehouden – te lezen dat ik niet de enige ben die met haar hoofd tegen de muur liep (”dat doen alle maatschappijen! wij staan in ons recht! schrijft u maar naar de vliegmaatschappij” ”alle medewerkers in gesprek”). NOOIT MEER WTC, ze misleiden hun klanten. Als tegemoetkoming kreeg ik het aanbod dat ik mijn volgende dossierkosten niet hoefde te betalen. Ik kijk wel uit. Ik zorg dat ik nooit meer een schijn van dossier bij WTC krijg.
  Clara

 22. J C
  December 10, 2013 at 11:32

  Hier hetzelfde aan de hand met WTC, kosten in rekening gebracht gekregen na het boeken én betalen van een reis. Dag erna kwamen er plots kosten bij, waarvan ik nu, 6 maanden later, de rekening krijg.
  Heeft er iemand de poot stijf gehouden en nooit betaald?
  Komt het incassobureau dan ook daadwerkelijk in actie?

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s